ความพึงพอใจของลูกค้าคือหน้าที่ของ “ไลน์วอล์คเกอร์”

บริษัท ไลน์ วอล์คเกอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหาร 3 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและการออกแบบ
งาน Booth Exhibition โดยทางบริษัทมีการให้บริการกับลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการออกแบบ
รวมถึงการผลิตชิ้นงานและการติดตั้งงาน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้ำทั้งในด้านการออกงานแสดงสินค้ำ
และงานด้านบริการ ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับกับการเติบโต
ของโลก ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการจัดงาน และให้บริการที่ดีที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ บริษัทจึงมีการพัฒนำอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาแนวทางใหม่ ๆ
มารองรับการทำงานของลูกค้ำทั้งในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดย เราได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือนอกเหนือจาก
งานด้านออกแบบและการรับจัดงานที่เราทำอยู่แล้ว
ทางบริษัทยังเพิ่มขีดศักยภาพในการรองรับงานลูกค้ำโดยการเพิ่มบริการภาคเซอร์วิส (ให้เป็น 1 Stop Service)
โดยมีโรงงานการผลิต และบริษัทระบบขนส่งเป็นของตัวเองเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ำและภาคธุรกิจการบริการทุกขนาด
สำหรับลูกค้ำที่ต้องการให้ทางบริษัทดูแลและตอบโจทย์การบริการทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัทยังคงยึดมั่นกับแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจมาโดยตลอด ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อน
ของบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้า โดยทางบริษัทมีเป้าหมายและแรงผลักดันที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีและเป็นที่ประทับใจกับลูกค้า
ที่ได้รับการบริการจากเรายิ่งๆขึ้นไป